Informace pacientům týkající sešíření nákazy
koronaviru (COVID-19) v ČR.
Játra

Vyberte správný směr

jaké jsou možnosti léčby?

Individuální přístup k pacientovi

Jako u ostatních nádorových onemocnění se i u nádorů jater postupuje individuálně, podle potřeb konkrétního pacienta. Léčbu je nutné přizpůsobit velikosti a umístění nádoru, stádiu onemocnění a aktuálnímu zdravotnímu stavu pacienta. Význam mají případné další nemoci pacienta a také to, v jakém stavu jsou játra, do jaké míry jsou zasaženy nádorem nebo zda má pacient například jaterní cirhózu.

Léčebné metody při rakovině jater

Mezi způsoby léčby rakoviny jater patří chirurgické odstranění nádoru, tzv. resekce jater. To zda bude možné nádor operovat, záleží zejména na jeho velikosti a na mnoha dalších parametrech. Pokud nelze nádor chirurgicky odstranit, uplatňují se další léčebné metody, které směřují ke zmenšení nádoru, jako je například chemoembolizace nádoru, radiofrekvenční ablace nebo radioterapie (ozáření), případně se může využít biologické léčby nebo i chemoterapie. Použití léčebné metody nebo jejich současné užití záleží vždy na rozhodnutí lékaře.

Protony zacílí přímo na nádor

Při protonové radioterapii jsou játra ozářena přesně cílenou dávkou záření, která umožňuje nádor zničit a minimalizovat poškození okolních zdravých tkání a orgánů. Obvykle je však ozařování doprovázeno chemoterapií.

Protonová léčba minimalizuje rizika

Protonová terapie se využívá při léčbě hepatocelulárního karcinomu, protože umožňuje přesně ozářit cílovou oblast a minimalizovat ozáření zdravých tkání a orgánů v jejím okolí. Významně tak snižuje vznik nežádoucích vedlejších účinků.

Účinnost protonového ozařování

Protonové ozařování je účinná metoda při léčbě hepatocelulárního karcinomu jater. 80 % pacientů je 5 let od léčby bez relapsu (bez návratu onemocnění). Účinnost protonů je vyšší než u různých jiných způsobů fotonového ozáření a navíc má minimální toxicitu.

Protony se v zahraničí uplatňují již desítky let

Protonové ozařování se uplatňuje v terapii hepatocelulárního karcinomu již přes 20 let. Například na pracovišti v japonské Tsukubě se využívá od roku 1983. Počet odléčených pacientů již dosahuje řádově tisíců. Protonová terapie se využívá jako účinná varianta cíleného ozařování jednoho nebo více nádorových ložisek, tzn. jako varianta radiochirurgie.

Chcete více informací o léčbě rakoviny jater ?

‹ Zpět

Játra

Kontaktní formulář

Objednejte se na konzultaci léčby
Souhlasím se zpracováním údajů
Více informací o o souborech cookies naleznete zde